4-1. Vorm en makelij van stokken
a. Algemeen
De stokken van de speler moeten voldoen aan deze Regel en aan de voorwaarden, specificaties en bindende uitleg zoals beschreven in Appendix
II van de Engelse uitgave van de Regels.
Noot: De Commissie kan in het wedstrijdreglement (Regel 33-1) vastleggen dat iedere driver die de speler bij zich heeft een clubhoofd moet hebben, gespecificeerd naar model en loft, dat voorkomt op de actuele lijst van “Conforming Driver Heads” uitgegeven door de R&A.
b. Slijtage en verandering
Een stok die in nieuwe staat voldoet aan de Regels blijft aan de Regels voldoen na slijtage bij normaal gebruik. Elk deel van een stok waaraan met opzet iets is veranderd, wordt beschouwd als nieuw en moet in die staat voldoen aan de Regels.

4-2. Speelkenmerken veranderd en vreemd materiaal
a. Speelkenmerken veranderd
Tijdens een vastgestelde ronde mogen de speelkenmerken van een stok niet opzettelijk worden veranderd door aanpassing of anderszins.
b. Vreemd materiaal
Op het slagvlak van de stok mag geen vreemd materiaal worden aangebracht met de bedoeling de beweging van de bal te beïnvloeden.

–> STRAF VOOR HET BIJ ZICH HEBBEN MAAR NIET DOEN VAN EEN SLAG MET EEN STOK (OF STOKKEN) DIE NIET VOLDOET AAN REGEL 4-1 of 4-2:
Matchplay – Na het uitspelen van de hole waarop de overtreding is geconstateerd, wordt de stand van de match aangepast door één hole af te trekken voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond; maximum aftrek per ronde: twee holes.

Strokeplay – Twee slagen voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond; maximum straf per ronde: vier slagen (twee slagen op elk van de eerste twee holes waar een overtreding plaatsvond). Match- of strokeplay – In geval een overtreding wordt vastgesteld tussen twee holes, wordt ervan uitgegaan dat de overtreding op de volgende hole is ontdekt en de straf moet dienovereenkomstig worden toegepast.

* Stokken die de speler bij zich heeft en die niet voldoen aan Regel 4-1 of 4-2, moeten door de speler onmiddellijk na constatering hiervan buiten het spel worden verklaard aan zijn tegenstander bij matchplay of zijn marker of een medecompetitor bij strokeplay. Als de speler dat niet doet, wordt hij gediskwalificeerd.

STRAF VOOR HET DOEN VAN EEN SLAG MET EEN STOK DIE NIET VOLDOET AAN REGEL 4-1 of 4-2: Diskwalificatie.